Metody molekularne

Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67343100
opakowanie: DI-PCR-100 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67343025
opakowanie: DI-PCR-25 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67343250
opakowanie: DI-PCR-250 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67341100
opakowanie: PCR-100 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67341025
opakowanie: PCR-25 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67341250
opakowanie: PCR-250 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67342100
opakowanie: QP-PCR-100 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67342025
opakowanie: QP-PCR-25 testów
Aqua Screen L. pneumophila
Aqua Screen L. pneumophila

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67342250
opakowanie: QP-PCR-250 testów
Aqua Screen Legionella spp
Aqua Screen Legionella spp

Aqua Screen - badanie wody metodami molekularnymi

nr-kat: 67333100
opakowanie: DI-PCR-100 testów