Metoda zharmonizowana EPU SP JP

Buforowany roztwór NaCl z peptonem o pH 7
Buforowany roztwór NaCl z peptonem o pH 7

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów.

nr-kat: 9017
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 szt
Buforowany roztwór NaCl z peptonem o pH 7 i Tween 80 1 g/l
Buforowany roztwór NaCl z peptonem o pH 7 i Tween 80 1 g/l

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów.

nr-kat: 9019
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 szt
Cetrymide Agar
Cetrymide Agar

Wybiórcza izolacja Pseudomonas aeruginosa na podstawie wytwarzania piocyjaniny i/lub piorubiny.

nr-kat: 9001 04
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Cetrymide Agar
Cetrymide Agar

Wybiórcza izolacja Pseudomonas aeruginosa na podstawie wytwarzania piocyjaniny i/lub piorubiny.

nr-kat: 9001
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 szt
Cetrymide Agar
Cetrymide Agar

Wybiórcza izolacja Pseudomonas aeruginosa na podstawie wytwarzania piocyjaniny i/lub piorubiny.

nr-kat: 9001 50
objętość: 500 tabletek
Columbia Agar
Columbia Agar

Badanie obecności drobnoustrojów beztlenowych z rodzaju Clostridium.

nr-kat: 9002 04
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Columbia Agar
Columbia Agar

Badanie obecności drobnoustrojów beztlenowych z rodzaju Clostridium.

nr-kat: 9002
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 tabletek
Columbia Agar
Columbia Agar

Badanie obecności drobnoustrojów beztlenowych z rodzaju Clostridium.

nr-kat: 9002 50
objętość: 500 tabletek
MacConkey Agar
MacConkey Agar

Izolacja enterokrwotocznych szczepów Eschericha coli O157: H7.

nr-kat: 9003 04
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
MacConkey Agar
MacConkey Agar

Izolacja i wstępna identyfikacja Escherichia coli.

nr-kat: 9003
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 tabletek