Szczepy wzorcowe

Acetobacter aceti ATCC® 15973™
Acetobacter aceti ATCC® 15973™

LYFO DISK® Pasaż czwarty

nr-kat: 0511L
objętość: 1 x 10 ml
Acetobacter aceti ATCC® 15973™
Acetobacter aceti ATCC® 15973™

KWIK-STIK™ Pasaż czwarty

nr-kat: 0511P
objętość: 2 ml
Acetobacter aceti ATCC® 15973™
Acetobacter aceti ATCC® 15973™

KWIK-STIK™ Pasaż czwarty

nr-kat: 0511K
objętość: 6 ml
Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™
Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™

LYFO DISK® Pasaż czwarty

nr-kat: 0516L
objętość: 1 x 10 szt
Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™
Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™

KWIK-STIK™ Pasaż czwarty

nr-kat: 0516P
objętość: 2 ml
Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™
Achromobacter xylosoxidans ATCC® 27061™

KWIK-STIK™ Pasaż czwarty

nr-kat: 0516K
objętość: 6 ml
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™

LYFO DISK® Pasaż czwarty

nr-kat: 0357L
objętość: 1 x 10 szt
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™

KWIK-STIK™ Pasaż czwarty

nr-kat: 0357K
objętość: 6 szt
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™

KWIK-STIK™ Plus Pasaż drugi

nr-kat: 0357X
objętość: 5 tabletek
Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-1605™*
Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-1605™*

LYFO DISK® Pasaż czwarty

nr-kat: 01057L
objętość: 1 x 10 krążków