1% woda peptonowa z ramnozą

Biochemiczne różnicowanie Enterobacteriaceae na podstawie zdolności rozkładu ramnozy.

Parametry

nr-kat 6142
opakowanie 50 probówek
objętość 3 tabletek