Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (6317)

KATEGORIE:

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

Parametry

nr-kat 6317
opakowanie 50 szt
objętość 9 ml