Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (3531)

KATEGORIE:

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

Parametry

nr-kat 3531
opakowanie 1 szt
objętość 100, 200, 500 ml