Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (6315)

KATEGORIE:

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

Parametry

nr-kat 6315
opakowanie 50 szt
objętość 9 ml