Fundusze Europejskie

WAŻNE INFORMACJE!

Szybki test antygenowy II generacji COVID-19 z wymazów z nosogardzieli oraz szybki test do wykrywania przeciwciał IgM i IgG z krwi (np. pobranej z palca)

Firma GRASO w swojej ofercie posiada wymazówki firmy COPAN z płynnym podłożem UTM i wymazówką z flokowanego nylonu w różnych zestawach. Spełniają one wymogi rekomendacji WHO i CDC, mogą służyć do pobierania wymazów od pacjentów z symptomami zakażenia koronawirusem. Wprowadziliśmy również do sprzedaży podłoża VTM naszej produkcji do pobierania, transportu i przechowywania próbek w kierunku wirusów, konfekcjonowane w probówkach 1 i 3 ml.

Nasza oferta została rozszerzona również o testy do badania czystości powierzchni. Zestaw COV-Hygien Xpress (BioMire i CHROMagar, Francja) jest przeznaczony do monitorowania obecności SARS Cov-2 na powierzchniach. Umożliwia proste i szybkie (15 min) wykrywanie białka wirusa w środowisku. Kompletny zestaw zawiera niezbędny odczynnik, probówkę, wymazówkę, pasek testowy. Brak reakcji krzyżowych.

Regularne monitorowanie czystości często używanych powierzchni pomaga zapewnić użytkowników o bezpieczeństwie oraz pomaga ulepszyć procedury czyszczenia.

Ulotka COVID antygen
Ulotka COVID przeciwciala
INCP-402 JusChek ACRO przeciwciala Coronavirus PL Instrukcja
Przemysł Farmaceutyczny
Badanie żywności
Przemysł kosmetyczny
Badanie mikrob. wody
Zobacz ofertę
Zobacz ofertę

Oferta szkoleniowa

MIKROBIOLOGIA W PRAKTYCE

Sprawdź ofertę (.pdf)

Nasza firma jest członkiem Med Tech Polska
MedTech Polska

Nasi partnerzy