WAŻNE INFORMACJE!

Szybki test antygenowy II generacji COVID-19 z wymazów z nosogardzieli oraz szybki test do wykrywania przeciwciał IgM i IgG z krwi (np. pobranej z palca)

Firma GRASO w swojej ofercie posiada wymazówki firmy COPAN z płynnym podłożem UTM i wymazówką z flokowanego nylonu w różnych zestawach. Spełniają one wymogi rekomendacji WHO i CDC, mogą służyć do pobierania wymazów od pacjentów z symptomami zakażenia koronawirusem. Wprowadziliśmy również do sprzedaży podłoża VTM naszej produkcji do pobierania, transportu i przechowywania próbek w kierunku wirusów, konfekcjonowane w probówkach 1 i 3 ml.

Nasza oferta została rozszerzona również o testy do badania czystości powierzchni. Zestaw COV-Hygien Xpress (BioMire i CHROMagar, Francja) jest przeznaczony do monitorowania obecności SARS Cov-2 na powierzchniach. Umożliwia proste i szybkie (15 min) wykrywanie białka wirusa w środowisku. Kompletny zestaw zawiera niezbędny odczynnik, probówkę, wymazówkę, pasek testowy. Brak reakcji krzyżowych.

Regularne monitorowanie czystości często używanych powierzchni pomaga zapewnić użytkowników o bezpieczeństwie oraz pomaga ulepszyć procedury czyszczenia.

Ulotka test ACRO COVID antygen
ulotka test ACRO COVID grypa antygen
Ulotka test ACRO COVID przeciwciala
Przemysł Farmaceutyczny
Badanie żywności
Przemysł kosmetyczny
Badanie mikrob. wody
Zobacz ofertę
Zobacz ofertę

Oferta szkoleniowa

MIKROBIOLOGIA W PRAKTYCE

Sprawdź ofertę (.pdf)

Nasi partnerzy