PCA (Standard Methods Agar) typu count-tact (7015)
PCA (Standard Methods Agar) typu count-tact (7015)

Podłoże na płytce odciskowej do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amonowymi

nr-kat: 7015
opakowanie: 10 szt
średnica: 65 mm
Sabouraud Dextrose Agar z Lecytyną & Tween 80 typu count-tact (7020)
Sabouraud Dextrose Agar z Lecytyną & Tween 80 typu count-tact (7020)

Podłoże na płytce odciskowej do izolacji grzybów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amonowymi

nr-kat: 7020
opakowanie: 10 szt
średnica: 65 mm
TSA (Tryptic Soy Agar) z Lecytyną & Tween 80 typu count-tact (7010)
TSA (Tryptic Soy Agar) z Lecytyną & Tween 80 typu count-tact (7010)

Podłoże na płytce odciskowej do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amonowymi

nr-kat: 7010
opakowanie: 10 szt
średnica: 65 mm
TSA (Tryptic Soy Agar) z tergitolem / Rose Bengal Agar typu dipslide (7032)
TSA (Tryptic Soy Agar) z tergitolem / Rose Bengal Agar typu dipslide (7032)

Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni oraz płynów metodą odciskową lub zanurzeniową

nr-kat: 7032
opakowanie: 10 szt
VRBG Agar (Violet Red Bile Glucose) / PCA typu dipslide (7031)
VRBG Agar (Violet Red Bile Glucose) / PCA typu dipslide (7031)

Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni oraz płynów metodą odciskową lub zanurzeniową

nr-kat: 7031
opakowanie: 10 szt
VRBG Agar (Violet Red Bile Glucose) typu count-tact (7013)
VRBG Agar (Violet Red Bile Glucose) typu count-tact (7013)

Podłoże na płytce odciskowej do izolacji Enterobacteriales z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amonowymi

nr-kat: 7013
opakowanie: 10 szt
średnica: 65 mm