Podłoża mikrobiologiczne

1,5% agar wzbogacony 1% glukozą
1,5% agar wzbogacony 1% glukozą

Hodowla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych.

nr-kat: 3221
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 ml
1% woda peptonowa z ramnozą
1% woda peptonowa z ramnozą

Biochemiczne różnicowanie Enterobacteriaceae na podstawie zdolności rozkładu ramnozy.

nr-kat: 6142
opakowanie: 50 probówek
objętość: 3 tabletek
1% woda peptonowa z ramnozą
1% woda peptonowa z ramnozą

Biochemiczne różnicowanie Enterobacteriaceae na podstawie zdolności rozkładu ramnozy.

nr-kat: 3131
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 ml
1% woda peptonowa z tryptofanem
1% woda peptonowa z tryptofanem

Biochemiczne różnicowanie Enterobacteriaceae, badanie wytwarzania indolu. Odczynnik: Ehrlicha odczynnik (nr kat. 3130), Kovasc'a odczynnik (nr kat. 3135)

nr-kat: 6136
opakowanie: 50 probówek
objętość: 3, 5 szt
1% woda peptonowa z tryptofanem
1% woda peptonowa z tryptofanem

Biochemiczne różnicowanie Enterobacteriaceae, badanie wytwarzania indolu. Odczynnik: Ehrlicha odczynnik (nr kat. 3130), Kovasc'a odczynnik (nr kat. 3135)

nr-kat: 3117
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 ml
1% woda peptonowa z tryptofanem
1% woda peptonowa z tryptofanem

Biochemiczne różnicowanie Enterobacteriaceae, badanie wytwarzania indolu. Odczynnik: Ehrlicha odczynnik (nr kat. 3130), Kovasc'a odczynnik (nr kat. 3135)

nr-kat: 158
objętość: 500 ml
Agar cukrowy wg Zeisslera
Agar cukrowy wg Zeisslera

Izolacja bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczany.

nr-kat: 1380
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii beztlenowych, przetrwalnikujących, redukujących siarczany metodą filtracji membranowej.

nr-kat: 1270
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii beztlenowych, przetrwalnikujących, redukujących siarczany metodą filtracji membranowej.

nr-kat: 6023
opakowanie: 50 probówek
objętość: 7 szt
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii beztlenowych, przetrwalnikujących, redukujących siarczany metodą filtracji membranowej.

nr-kat: 8040
opakowanie: 1 butelka
objętość: 100, 200, 500 ml