Podłoża-mikrobiologiczne

BHI Agar (Brain Heart Infusion) z wankomycyną (4 mg/l)
BHI Agar (Brain Heart Infusion) z wankomycyną (4 mg/l)

Podłoże przeglądowe do gronkowców - wykrywanie szczepów wankomycynoopornych.

nr-kat: 1162a
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
BHI Agar (Brain Heart Infusion) z wankomycyną (6 mg/l)
BHI Agar (Brain Heart Infusion) z wankomycyną (6 mg/l)

Podłoże przeglądowe do enterokoków - wykrywanie szczepów wankomycynoopornych.

nr-kat: 1162
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
BHI Agar (Brain Heart Infusion) z wankomycyną (8 mg/l)
BHI Agar (Brain Heart Infusion) z wankomycyną (8 mg/l)

Podłoże przeglądowe do enterokoków - wykrywanie szczepów wankomycynoopornych.

nr-kat: 1189
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar (do MIC testu)
Brain Heart Infusion Agar (do MIC testu)

Ilościowe oznaczanie wartości MIC dla szczepów wieloopornych.

nr-kat: 1168
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar z gentamycyną (128 mg/l)
Brain Heart Infusion Agar z gentamycyną (128 mg/l)

Podłoże przeglądowe do wykrywania szczepów opornych na gentamycynę.

nr-kat: 1133
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar z gentamycyną (500 mg/l)
Brain Heart Infusion Agar z gentamycyną (500 mg/l)

Podłoże przeglądowe do wykrywania szczepów opornych na gentamycynę.

nr-kat: 1163
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar z kanamycyną (512 mg/l)
Brain Heart Infusion Agar z kanamycyną (512 mg/l)

Podłoże przeglądowe do wykrywania szczepów opornych na kanamycynę.

nr-kat: 1135
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar z teikoplaniną (10 mg/l)
Brain Heart Infusion Agar z teikoplaniną (10 mg/l)

Podłoże przeglądowe do wykrywania szczepów opornych na teikoplaninę.

nr-kat: 1165
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar ze streptomycyną (1024 mg/l)
Brain Heart Infusion Agar ze streptomycyną (1024 mg/l)

Podłoże przeglądowe do wykrywania szczepów opornych na streptomycynę.

nr-kat: 1134
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Brain Heart Infusion Agar ze streptomycyną (2000 mg/l)
Brain Heart Infusion Agar ze streptomycyną (2000 mg/l)

Podłoże przeglądowe do wykrywania szczepów opornych na streptomycynę.

nr-kat: 1164
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml