Buforowany roztwór 0,85% NaCl (3074)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl (3074)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3074
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (3166)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (3166)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3166
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (3167)
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (3167)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3167
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór o pH 7 + Tween 80 1 g/l (3142)
Buforowany roztwór o pH 7 + Tween 80 1 g/l (3142)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3142
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (3028)
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (3028)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3028
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Ringera płyn (3203)
Ringera płyn (3203)

Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń

nr-kat: 3203
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (3531)
Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (3531)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3531
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Roztwór 0,9% NaCl (3565)
Roztwór 0,9% NaCl (3565)

Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń

nr-kat: 3565
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Roztwór soli Page’a zgodnie z ISO 11731 (3507)
Roztwór soli Page’a zgodnie z ISO 11731 (3507)

Płyn do rozcieńczeń

nr-kat: 3507
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml