Jednosekcyjne

Agar cukrowy wg Zeisslera
Agar cukrowy wg Zeisslera

Izolacja bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczany.

nr-kat: 1380
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2
Agar siarczynowo-żelazowy zgodnie z PN-EN 26461-2

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii beztlenowych, przetrwalnikujących, redukujących siarczany metodą filtracji membranowej.

nr-kat: 1270
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar TTC (Triphenyl Tetrazolium Chloride) z tergitolem zgodnie z PN-EN ISO 9308
Agar TTC (Triphenyl Tetrazolium Chloride) z tergitolem zgodnie z PN-EN ISO 9308

Wybiórcza izolacja wykrywanie bakterii z grupy coli, wczesne wykrywanie Escherichia coli.

nr-kat: 8029
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar wzbogacony
Agar wzbogacony

Hodowla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych.

nr-kat: 1166
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą zgodnie z PN-ISO 7218
Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą zgodnie z PN-ISO 7218

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza.

nr-kat: 8030
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 szt
Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem zgodnie z PN ISO 7218 YGC Agar (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar)
Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem zgodnie z PN ISO 7218 YGC Agar (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar)

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza.

nr-kat: 8047
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem zgodnie z PN ISO 7899
Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem zgodnie z PN ISO 7899

Wybiórcza izolacja i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych metodą filtracji membranowej.

nr-kat: 1528
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Agar z węglem i ekstraktem drożdżowym (BCYE) zgodnie z PN ISO 11731
Agar z węglem i ekstraktem drożdżowym (BCYE) zgodnie z PN ISO 11731

Izolacja i wstępna identyfikacja bakterii z rodzaju Legionella.

nr-kat: 8049
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Agar z węglem i ekstraktem drożdżowym (BCYE) zgodnie z PN ISO 11731, bez L- cysteiny
Agar z węglem i ekstraktem drożdżowym (BCYE) zgodnie z PN ISO 11731, bez L- cysteiny

Izolacja i wstępna identyfikacja bakterii z rodzaju Legionella.

nr-kat: 8050
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 ml
Agar z węglem, ekstraktem drożdżowym i antybiotykami (GVPC) zgodnie z PN-ISO 11731
Agar z węglem, ekstraktem drożdżowym i antybiotykami (GVPC) zgodnie z PN-ISO 11731

Wybiórcza izolacja bakterii z rodzaju Legionella spp.(z dodatkiem gentamycyny, wankomycyny, polimyksyny i cykloheksamidu)

nr-kat: 8051
opakowanie: 10 płytek
objętość: 90 g