Buforowany roztwór 0,85% NaCl (6316)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl (6316)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6316
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (6179)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (6179)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6179
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (6321)
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (6321)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6321
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (6317)
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (6317)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6317
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (6315)
Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (6315)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6315
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Roztwór 0,9% NaCl (6149)
Roztwór 0,9% NaCl (6149)

Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń

nr-kat: 6149
opakowanie: 50 szt
objętość: 2, 5, 9 ml