Buforowany roztwór 0,85% NaCl (6316)

KATEGORIE:

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

Parametry

nr-kat 6316
opakowanie 50 szt
objętość 9 ml