10% roztwór FeCl3 (3134)
10% roztwór FeCl3 (3134)

Odczynnik do wykrywania reakcji deaminacji fenyloalaniny u bakterii

nr-kat: 3134
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
2% dezoksycholan sodu (sole żółci) (6152)
2% dezoksycholan sodu (sole żółci) (6152)

Odczynnik potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae

nr-kat: 6152
opakowanie: 50 szt
objętość: 2 ml
Agar Bakteriologiczny (119)
Agar Bakteriologiczny (119)

Składnik zestalający podłoża

nr-kat: 119
opakowanie: 1 szt
objętość: 500 g
Buforowany roztwór 0,85% NaCl (3074)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl (3074)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3074
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór 0,85% NaCl (6316)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl (6316)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6316
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (3166)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (3166)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3166
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (6179)
Buforowany roztwór 0,85% NaCl z peptonem (6179)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6179
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (3167)
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (3167)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3167
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (6321)
Buforowany roztwór 0,9% NaCl (6321)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6321
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
Buforowany roztwór o pH 7 + Tween 80 1 g/l (3142)
Buforowany roztwór o pH 7 + Tween 80 1 g/l (3142)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3142
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (3028)
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (3028)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 3028
opakowanie: 1 szt
objętość: 100, 200, 500 ml
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (6317)
Buforowany roztwór z peptonem o pH 7 (6317)

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

nr-kat: 6317
opakowanie: 50 szt
objętość: 9 ml
CIN Suplement (X120)
CIN Suplement (X120)

Suplement selektywny do izolacji Yersinia spp. (1 fiolka na 500 ml podłoża). Podłoże bazowe: Yersinia CIN Agar baza zgodnie z ISO 10273 (nr kat. 123)

nr-kat: X120
opakowanie: 10 szt
Clostridium Perfringens Selective Suplement (LS5005)
Clostridium Perfringens Selective Suplement (LS5005)

Suplement selektywny do izolacji Clostridium perfringens (1 fiolka na 500 ml podłoża).Podłoże bazowe: TSC Agar baza (Tryptose Sulphite Cycloserine) zgodnie z ISO 14189 (nr kat. 283)

nr-kat: LS5005
opakowanie: 10 szt
CN Suplement (X107)
CN Suplement (X107)

Suplement selektywny do izolacji Pseudomonas aeruginosa (1 fiolka na 500 ml podłoża). Podłoże bazowe: Pseudomonas CN Agar baza zgodnie z ISO 16266 (nr kat. 238)

nr-kat: X107
opakowanie: 10 szt