TSA (Tryptic Soy Agar) z tergitolem / Rose Bengal Agar typu dipslide (7032)
TSA (Tryptic Soy Agar) z tergitolem / Rose Bengal Agar typu dipslide (7032)

Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni oraz płynów metodą odciskową lub zanurzeniową

nr-kat: 7032
opakowanie: 10 szt
VRBG Agar (Violet Red Bile Glucose) / PCA typu dipslide (7031)
VRBG Agar (Violet Red Bile Glucose) / PCA typu dipslide (7031)

Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni oraz płynów metodą odciskową lub zanurzeniową

nr-kat: 7031
opakowanie: 10 szt