MASTALEX MRSA (185011)
MASTALEX MRSA (185011)

Szybki test lateksowy do wykrywania białka wiążącego penicyliny (PBP) 2’ i potwierdzenia obecności metycylinoopornego Staphylococcus aureus (MRSA)

nr-kat: 185011
opakowanie: 48 szt
Microgen C. difficile (M41)
Microgen C. difficile (M41)

Szybki test lateksowy do potwierdzania identyfikacji Clostridium difficile wyhodowanych na wybiórczych podłożach stałych z próbek kału

nr-kat: M41
opakowanie: 50 szt
Microgen Campylobacter (F46)
Microgen Campylobacter (F46)

Szybki test lateksowy do potwierdzania identyfikacji enteropatogennych, termofilnych bakterii z rodzaju Campylobacter wyhodowanych na wybiórczych podłożach stałych z próbek żywności

nr-kat: F46
opakowanie: 50 szt
Microgen E. coli O157 (M44)
Microgen E. coli O157 (M44)

Szybki test lateksowy do identyfikacji szczepów E. coli O157 wyhodowanych na wybiórczych podłożach stałych z próbek kału i żywności

nr-kat: M44
opakowanie: 50 szt
Microgen Legionella (M45)
Microgen Legionella (M45)

Szybki test lateksowy do potwierdzania identyfikacji Legionella pneumophila serogrupa 1 i 2-15 wyhodowanych na wybiórczych podłożach stałych z próbek klinicznych i wody

nr-kat: M45
opakowanie: 50 szt
Microgen Listeria (F48)
Microgen Listeria (F48)

Szybki test lateksowy do potwierdzenia identyfikacji Listeria spp. wyhodowanych na wybiórczych podłożach stałych z próbek żywności

nr-kat: F48
opakowanie: 50 szt
Microgen Salmonella (M42)
Microgen Salmonella (M42)

Szybki test lateksowy do potwierdzenia identyfikacji prawdopodobnych kolonii Salmonella spp. wyhodowanych na agarowych podłoży wybiórczych z próbek kału i żywności

nr-kat: M42
opakowanie: 50 szt
Microgen Staph (M43)
Microgen Staph (M43)

Szybki test lateksowy do potwierdzania identyfikacji Staphylococcus aureuswyhodowanych na agarowych podłożach wzrostowych, wykrywający koagulazę związaną i białko A. Kontrola dodatnia dołączona do opakowania

nr-kat: M43
opakowanie: 100 szt
Microgen Staph (M433)
Microgen Staph (M433)

Szybki test lateksowy do potwierdzania identyfikacji Staphylococcus aureuswyhodowanych na agarowych podłożach wzrostowych, wykrywający koagulazę związaną i białko A. Kontrola dodatnia dołączona do opakowania

nr-kat: M433
opakowanie: 500 szt
Microgen Staph kontrola (M43C)
Microgen Staph kontrola (M43C)

Kontrola ujemna w postaci płynnej do testu M43/M433 Microgen Staph

nr-kat: M43C
opakowanie: 1x5ml szt
Microgen Strep (M47)
Microgen Strep (M47)

Szybki test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z grupy A,B,C,D,F,G wg Lancefield wyhodowanych na podłożach agarowych

nr-kat: M47
opakowanie: 50 szt
Microgen Strep: Enzym (M47X)
Microgen Strep: Enzym (M47X)

Liofilizowany enzym ekstrakcjyjny do testu M47 oraz odczynników grupowych

nr-kat: M47X
opakowanie: 1x10 ml szt
Microgen Strep: Grupa A (M47A)
Microgen Strep: Grupa A (M47A)

Szybki test lateksowy do identyfikacja paciorkowców z grupy A wg Lancefield wyhodowanych na podłożach agarowych

nr-kat: M47A
opakowanie: 1x2,5ml szt
Microgen Strep: Grupa B (M47B)
Microgen Strep: Grupa B (M47B)

Szybki test lateksowy do identyfikacja paciorkowców z grupy B wg Lancefield wyhodowanych na podłożach agarowych

nr-kat: M47B
opakowanie: 1x2,5ml szt
Microgen Strep: Grupa C (M47C)
Microgen Strep: Grupa C (M47C)

Szybki test lateksowy do identyfikacja paciorkowców z grupy C wg Lancefield wyhodowanych na podłożach agarowych

nr-kat: M47C
opakowanie: 1x2,5ml szt