Endo Agar

Izolacja szczepów Escherichia colifekalnych oraz innych bakterii z grupy coli.

Parametry

nr-kat 1350
opakowanie 10 płytek
objętość 90 szt