Roztwór 0,85 % NaCl z peptonem (Maximum Recovery Dilluent) (175)

KATEGORIE:

Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych

Parametry

nr-kat 175
opakowanie 1 szt
objętość 500 g